Postaw na szkolenia lub… HRP podczas XI Europejskiego Forum Gospodarczego

Przez dwa październikowe dni, dzięki XI edycji Europejskiego Forum Gospodarczego, Łódź stała się centrum europejskiej gospodarki. O marce i sile jednego z najważniejszych cyklicznych wydarzeń gospodarczych w Polsce świadczą liczby: 35 paneli, 200 prelegentów, 3000 uczestników. HRP i projekt „Przepis na Rozwój” stały się częścią tej ważnej imprezy.

15 i 16 października eksperci biznesu i ekonomii oraz osobistości ze świata mediów i życia publicznego dyskutowali o aktualnych wyzwaniach stojących przed współczesną gospodarką. Podczas Europejskiego Forum Gospodarczego poruszone zostały tematy z obszaru biznesu, polityki regionalnej i zagranicznej, nowych technologii, przedsiębiorczości, logistyki oraz szeroko pojętego rozwoju regionu i miasta w najbliższych latach. W skali mikro i makro przeanalizowane zostały szanse, zagrożenia, wyzwania i problemy stojące przed polską gospodarką: kreowanie innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia konkurencyjności, ekspansji na rynki pozaeuropejskie, logistyki w rejonie Polski Centralnej i jej wpływu na zintensyfikowanie wymiany gospodarczej, hubu logistycznego, trendów w branży beauty i sektorze produkcji odzieży.  Prelegenci EFG2018 dyskutowali również na temat innowacyjnego marketingu, kreatywności w działaniach promocyjnych i nowych technologii, wykorzystania sukcesów sportowych czy popularnych wydarzeń kulturalnych dla promowania własnych marek.

HRP, wraz z projektem „Przepis na Rozwój”, zaprosiło na panel XI – „Problemy, wyzwania i perspektywy rynku pracy”. Dyskusja skupiła się zwłaszcza na kondycji miko, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego oraz sposobach i możliwościach zwiększenia ich konkurencyjności. Moderatorem panelu była Bożena Ziemniewicz - prowadząca Łódzki Salon Gospodarczy, Prezes Stowarzyszenia Lifelong Learning, ekonomistka, menedżer, przedsiębiorca branży usług rozwojowych, społecznik, a swoimi refleksjami z słuchaczami podzielili się:

  • dr Michał Boni - Poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister pracy i polityki społecznej,
  • Konrad Jaszczyński - Prezes Zarządu HRP Group,
  • dr Barbara Mrozińska-Badura - Prezes Zarządu, redaktor naczelny Toya TV,
  • dr Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego, ekspert w zakresie funduszy europejskich,
  • Katarzyna Pawlata, kierująca Regionalnym Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi,
  • prof. dr hab. Bogusława Urbaniak - Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Taki skład panelistów zapewnił szerokie i wszechstronne przedstawienie tematu. Z przytaczanych przez specjalistów danych statystycznych wyłonił się dość zróżnicowany obraz - z „rynkiem pracownika” w obrębie wyspecjalizowanych obszarów funkcjonalnych i w zawodach kreatywnych oraz gronem osób długotrwale bezrobotnych, często z grup defaworyzowanych, pozbawionych odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy.

- Zwłaszcza w sektorze MŚP pracodawcy zrozumieli już, że jeśli oni sami nie rozwiną kompetencji pracowników, to po prostu nie będą ich mieli. Na rynku pojawiają się osoby kompletnie nieprzygotowane do pracy. Często sami kandydaci mają przekonanie, że odpowiednie kwalifikacje zdobędą u pracodawcy, że oni sami nie muszą już posiadać żadnych kompetencji, by ubiegać się o pracę. To powoduje, że proces wdrażania pracownika w obowiązki może trwać nawet kilka miesięcy. Małe i średnie firmy często nie mają środków, by to finansować. Dlatego projekt taki jak nasz – „Przepis na Rozwój” - jest bardzo ważny, bo pozwala firmom sektora MŚP konkurować z korporacjami w walce o pracownika – podkreślał Konrad Jaszczyński, Prezes Zarządu HRP Group.

Z kolei Michał Boni, który „obecny” był podczas panelu za pośrednictwem ekranu komputera, zwracał uwagę na fakt, że brak ludzi do pracy może stać się impulsem do dynamicznego rozwoju technologii opartych na sztucznej inteligencji – podkreślając nie tylko ekonomiczne, ale i etyczne i socjologiczne aspekty tego zagadnienia.

O właściwym wykorzystaniu środków unijnych, wzroście adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników oraz polityce informacyjnej i roli mediów w kształtowaniu i dojrzewaniu kapitału intelektualnego pracowników dyskutowali Barbara Mrozińska-Badura i Jan Olbrycht. Niezwykle interesująca okazała się zwłaszcza europejska perspektywa, przefiltrowana przez pryzmat przeszłych, obecnych i przyszłych perspektyw finansowych, politykę spójności UE i Europę „dwóch prędkości”.

- Obecnie rynek jest niezwykle dynamiczny i zmienia się tak szybko, że szkolenia stają się niezbędne. Gdy niemal codziennie pojawiają się nowe technologie i rozwiązania, stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników staje się koniecznością. Skorzystanie ze szkoleń, zwłaszcza tych dofinansowanych, jest szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na dostosowanie się do wymagań rynku i konkurowania z większymi przedsiębiorstwami. Na szczęście ta świadomość wśród właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw wciąż rośnie. A że są to elastyczne firmy, potrafią reagować najszybciej i najdynamiczniej – niewielka struktura organizacyjna staje się ich atutem – podsumowuje dyskusję Konrad Jaszczyński.