Projektowanie w dobrym tonie. Jak zadbać o poprawną akustykę ścian działowych?

Jednym z wymagań odnośnie prawidłowego projektowania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej jest ograniczenie poziomu hałasu w taki sposób, aby umożliwiał pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Istotna staje się wówczas izolacja akustyczna przegród na poziomie dostosowanym do przeznaczenia danej powierzchni. Tym razem przyglądamy się ścianom działowym – konstrukcjom istotnym, lecz niekiedy marginalizowanym w kontekście poprawnej akustyki budynku.

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje izolacji akustycznej w budynkach: od dźwięków powietrznych oraz od dźwięków uderzeniowych. W przypadku ścian działowych interesować nas będzie przede wszystkim ograniczenie dźwięków powietrznych, wytwarzanych przez osoby lub urządzenia znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach.

Stopień izolacji akustycznej określamy za pomocą wskaźnika izolacyjności akustycznej Rlub R`w. Podczas obliczeń należy pamiętać o wzięciu poprawki na dodatkowe czynniki wynikające z otaczającego środowiska. Docelowe wartości powinniśmy więc skorygować odpowiednio: Rw + C dla hałasów o wysokiej częstotliwości, takich jak działania bytowe użytkowników pomieszczeń, a także Rw + Ctr dla hałasów o niskiej częstotliwości, generowanych na przykład przez gwarną ulicę czy muzykę dyskotekową.

Klasa dźwiękowa oznacza spodziewaną izolacyjność akustyczną (R'w) ściany między pomieszczeniami. Poniższa tabela przedstawia przykłady słyszalności różnych dźwięków przechodzących przez ścianę pokoju, w zależności od różnych wskaźników izolacyjności akustycznej R'W tej ściany.

akustyka 1.png


Materiał na dobrą akustykę

Aby zapobiec przenoszeniu dźwięków powietrznych przez sąsiednie przegrody, projekt powinien uwzględniać odpowiednie materiały konstrukcyjne i izolacyjne. W celu uzyskania wysokich właściwości akustycznych, wykorzystać można stelaże podwójne lub pojedyncze o szerokości 70-100 mm, które pozwalają na wypełnienie wnętrza konstrukcji materiałem izolacyjnym o większej grubości.

W kwestii doboru materiału izolacyjnego warto odnieść się do wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej. Zasady oceny i metod zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych (ITB 346/97), mówią: Nie należy stosować warstwowych ustrojów izolacyjnych ze styropianem, ponieważ powoduje on pogorszenie izolacyjności ściany, a także wpływają niekorzystnie na boczne przenoszenie dźwięku. Prowadzi to do znaczącego pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami.

Materiałem, który szczególnie dobrze sprawdza się w tego typu zastosowaniach, jest wełna kamienna. – Ze względu na włóknistą strukturę oraz doskonałe właściwości pochłaniania dźwięków, wełna zapewnia znakomitą izolację od zewnętrznych źródeł hałasu przenoszonych ścianami i dachem, jak również od wewnętrznych hałasów przenoszonych przez ściany działowe, stropy kondygnacyjne i sufity – podpowiada Adam Buszko, ekspert firmy Paroc, producenta izolacji z wełny kamiennej.

Gotowe konstrukcje

Poniżej podano kilka przykładów efektywnych rozwiązań izolacyjnych ścian działowych z drewnianą i metalową konstrukcją szkieletową. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne ścian działowych oparte są na uzyskanej przez Paroc Europejskiej Aprobacie Technicznej ETA-07/0071.

Ściany działowe stanowią ważny element budynków z dwóch powodów. Zadaniem oddzielnej konstrukcji w formie ściany wewnętrznej jest nie tylko ograniczenie niepożądanych dźwięków z pomieszczeń sąsiadujących. Jednocześnie pełni ona także funkcję bariery ogniochronnej. Jako wypełnienie ścian działowych użyta została płyta z wełny kamiennej PAROC UNS 37. Oprócz podanych parametrów akustycznych, ściany działowe posiadają również określoną klasę ognioodporności konstrukcyjnej.

akustyka 2.png

akustyka 3.png